Konferensgården Konferens Mat och dryck Logi Naturen Aktiviteter Kontakta oss
0
 

Stor-Kroksnäs historia

Vi vet att Stor-Kroksnäs varit bebott sedan 1500-talet. Den första med namn nämnda ägaren hette Simon Sigfridsson år 1540. På hans tid bestod Stor-Kroksnäs av två hemman. Frans von Stockman, som köpte Stor-Kroksnäs år 1649, förenade de två delarna till en säterigård. Efter bränder och förstörelsen under Stora Ofreden började Stor-Kroksnäs blomstra igen på 1750-talet under lektorn i matematik Johan Borgströms och hans sons, Johan Borgström den yngres, ledarskap. Borgströms installerade en fruktträdgård och odlade potatis, som var en sällsynt nykomling på den tiden.

Stor-Kroksnäs gårds historia

På 1850-talet köpte Daniel Lindh Stor-Kroksnäs. En ofta sedd gäst var Johan Ludvig Runeberg, som var Daniel Lindhs vän, kollega vid Borgå Gymnasium och sommargranne på Lill-Kroksnäs. Daniel Lindhs son Teodor var poet och har skrivit texten till bl.a. Nylänningarnas marsch. Brodern Albert ärvde Stor-Kroksnäs. Alberts dotter Hjördis och hennes man Alarik Wendell ägde Stor-Kroksnäs då huvudbyggnaden brann år 1913. Efter branden sålde paret gården till bankiren Allan Juselius, som lät bygga den nuvarande karaktärsbyggnaden för 26.000 mark.

År 1935 övergick Stor-Kroksnäs till den nuvarande ägarsläkten och 1983 delades gården och karaktärshuset med trädgård och strand övergick i Marianne Borg Hyökkis ägo. Hon har tillsammans med sin man, Matti Hyökki, renoverat och byggt om huvudbyggnaden, som sedan 1999 fungerar under namnet Stor-Kroksnäs Konferensgård.

Från Stor-Kroksnäs förflutna

Gäster på Stor-Kroksnäs förr

Oy ProPerson Ab admin  
Konferensgården Konferens Mat och dryck Logi Naturen Aktiviteter Kontakta oss Kokouspalvelut Kokoustilat